Профессиональный лицей № 98
Профессиональный лицей
Коммуникационный и информационных технологий №98
Дил бермети тил

Дил бермети тил

2022

        Кыргыз тили түрк тилдерининин катарын толуктап,  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары кабыл алынган. Кыргыз тили  быйыл 33 жашка толду. Деген менен кыргыз тили байыркы, эзелки тил экенин дүйнөнүн эң чоң эпосу катары таанылган “Манас" эпосу, айтыш, айрым ооздон оозго өткөн чыгармалар далилдейт.

        Кыргызстанда калктын 70 % ашыгы мамлекеттик тилде сүйлөй алышат.Өкмөт тарабынан калкка мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, жайылтууга карата бир катар конкрус, иш чаралар өткөрүлүп келет.

Дил азыгы – тил . Жан дүйнө дайыма жакшы сөзгө,жылуу маанайда суусайт. Ошол сүйүүнү, ошол сезимди адамдар бири бирине тил аркылуу билдиришет.

 

Спасибо учитель за труд!

Учитель – профессия в сфере образования, которая заключается в обучении и воспитании молодого поколения с целью успешного и быстрого вхождения его в общественную жизнь. Студенты лицея 7 октября поздравили коллектив концертом, были приглашенные гости танцоры и актер театра А.Умуралиева Максат мырза, исполнил отрывок из произведения Ч.Айтматова «Первый учитель»

Тот, кто имеет язык, «имеет» мир.

Последние новости

  • 21-февраль "Эл аралык эне тил куну 98 БжМТ КЛ"
    2/26/2024

    21-февраль "Эл аралык эне тил куну 98 БжМТ КЛ"

  • ЦПО тренинг по "Компьютерной грамотности"
    1/15/2024

    ЦПО тренинг по "Компьютерной грамотности"