Профессиональный лицей № 98
Кесиптик лицей
Байланыш жана маалыматтык технологиялар №98